Recenzja „Kompendium Content Writingu” – poradnika nie tylko dla nowicjuszy

Prawdopodobnie wielokrotnie spotkaliście się z określeniami content writingu czy copywritingu. Ale czy zastanawialiście się nad ich dokładnym znaczeniem? Podczas przeprowadzonych rozmów z bliskimi czy przyjaciółmi potwierdzają oni fakt, iż kojarzą pojęcia, jednak tak naprawdę nie wiedzą, o co w tym chodzi. Natomiast osobiście interesuję się tą tematyką od dłuższego czasu, stale poszukując nowinek i ciekawych …

Wartościowe artykuły – jak je tworzyć?

Dobrze napisany, wartościowy artykuł jest niezwykle silną bronią. Pozwala osiągnąć postawione cele marketingowe i zwiększyć zainteresowanie klientów Twoją firmą. Skuteczny tekst ma dwie nieistniejące bez siebie cechy – merytoryczną, ciekawą treść oraz przemyślaną strukturę. Jak promować swoją markę poprzez wartościowe artykuły? Sprawdź!

Co to jest content marketing i dlaczego warto z niego korzystać?

Tradycyjny marketing z minuty na minutę staje się coraz mniej skuteczny. Aby dopasować się do nowych trendów i wzmocnić swoją obecność cyfrową, marki ze wszystkich branż stosują taktykę content marketingu. Chcesz dowiedzieć się dlaczego content marketing jest kluczową metodą rozwoju dla Twojej firmy? Jeśli tak, zapraszamy do lektury!

Co to jest guest blogging i czy warto z niego korzystać?

Guest blog­ging jest zagad­nie­niem, któ­rym inte­re­sują się osoby mające już pewne doświad­cze­nie w blo­go­wa­niu. Dodat­kowo, są wyspe­cja­li­zo­wane w okre­ślo­nej tema­tyce. Na domiar tego szu­kają spo­so­bów na pozy­cjo­no­wa­nie, np. swo­jej marki lub poszerzenie zasięgu w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Tak naprawdę suk­ces wpi­sów gościn­nych jest zależny od celu bizne­so­wego, który chcemy zre­ali­zo­wać. Jeśli chcemy przeprowadzić zało­żony plan, który …