Case study początkowo było wykorzystywane jako narzędzie kształcenia na kierunkach zarządzania czy ekonomii. Jednak po tym, jak dostrzeżono jego potencjał, ogromne znacznie zyskało również w biznesie.

Czym jest case study i do czego służy?

Case study (określane w języku polskim jako studium przypadku) to – mówiąc najprościej – opis, który pokazuje, jak zrealizowaliśmy dany projekt; to historia o tym, co osiągnęliśmy i jak do tego doszliśmy.

Studium przypadku jest jednym ze skuteczniejszych narzędzi content marketingu. Przydaje się, gdy chcemy zaprezentować potencjalnym klientom nasze kompetencje oraz efekty pracy. Jednocześnie pozwala także przeanalizować konkretne działania i wyciągnąć z nich odpowiednie i cenne wnioski.

Jakie niesie korzyści?

Szczegółowy opis projektów realizowanych przez daną firmę może wpłynąć pozytywnie na jej wizerunek i dzięki temu poszerzyć grono jej klientów. To z kolei przekłada się na zwiększenie osiąganych przez firmę zysków.

Dodatkowo, dzięki case study, jesteśmy w stanie uczyć się na własnych błędach. Mając gotowy opis projektu, możemy na jego podstawie ustalić oraz wyeliminować błędy, co ułatwi nam realizowanie kolejnych przedsięwzięć i sprawi, że nasze działania będą skuteczniejsze.

Jak przygotować dobre case study?

Te punkty pomogą ci jeszcze lepiej zrozumieć, czym jest studium przypadku i jak powinno ono wyglądać.

  • Odpowiednia struktura – chodzi tutaj o właściwą kompozycję (początek, rozwinięcie, zakończenie), która ułatwi zainteresowanemu czytanie oraz wyciąganie odpowiednich wniosków. Na wstępie powinniśmy zarysować kontekst (z jakim wyzwaniem się mierzyliśmy, kto był naszym klientem oraz jaki był jego problem). Następnie pokazujemy przebieg prac (wyjaśniamy, w jaki sposób je zaplanowaliśmy, jakich metod użyliśmy lub jakie mieliśmy pomysły, ale ostatecznie musieliśmy z nich zrezygnować). W zakończeniu podsumowujemy i przedstawiamy efekty.
  • Temat przewodni – powinien dotyczyć konkretnego problemu, który rozwiązujemy. Dobre case study to takie, które przypomina historię.
  • Nie stosuj zbyt specjalistycznego słownictwa – może być ono niezrozumiałe dla czytelnika i tym samym zniechęcić go do dalszej lektury. Pamiętaj, że forma studium przypadku musi być przystępna dla czytelnika.
  • Opinia zleceniodawcy – jako część podsumowania może stanowić poparcie i uwierzytelnienie tego, o czym pisaliśmy w rozwinięciu.
  • Pozwól odbiorcy samemu wyrobić sobie opinię – zamiast pustych słów i przechwałek, pokaż odbiorcy swoje dokonania za pomocą liczb – twardych i obiektywnych – lub obrazów czy gotowych prac.
  • Aspekt wizualny – obrazy, zdjęcia, schematy czy infografiki dodatkowo wpływają na odbiór tekstu i zwiększają nasze szanse na wywołanie odpowiedniego wrażenia.

Czym jest case study – podsumowanie

Case study to przedstawienie naszych prac prowadzących do osiągnięcia oczekiwanego rezultatu. Dzięki temu możemy wpłynąć pozytywnie na wizerunek firmy i zgromadzić nowych klientów, a jednocześnie prześledzić także własne działania i wyeliminować pojawiające się błędy. Musimy pamiętać, by forma studium przypadku była jak najbardziej przystępna dla odbiorcy. Powinniśmy więc unikać specjalistycznego żargonu oraz dodać do tekstu obrazy bądź schematy ułatwiające jego zrozumienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *