Polityka prywatności

Poniżej znajdziesz wszystkie informacje o naszej polityce prywatności, która zawiera m.in sposób ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych.

§ 1 Informacje ogólne

 1. Polityka prywatności dotyczy portalu WWW, który znajduje się pod adresem URL: pisanietekstu.pl, zwanego dalej Serwisem.

 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Julia Markiewicz, zamieszkała pod adresem Cząstków 38, 62-530 Kazimierz Biskupi, zwana dalej Operatorem.

 3. Z Operatorem można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: julia.markiewicz@gmail.com.

 4. Serwis wykorzystuje dane osobowe w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Operatora, w tym do celów analitycznych i oceny wyników prowadzonego bloga.

 5. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie.

 6. Serwis jest hostowany na stronie seohost.pl.

§ 2 Metody ochrony danych osobowych

 1. Operator stosuje ważny certyfikat SSL, który szyfruje dane wprowadzone przez użytkowników.

 1. Operator dba o dobry stan techniczny witryny, regularnie aktualizując stosowane komponenty programistyczne.

§ 3 Dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest w pełni dobrowolne.

 1. Masz prawo żądać dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia.

 2. Możesz zgłosić sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Operatora, w tym celu należy napisać wiadomość drogą elektroniczną.

 3. W przypadku naruszeń warunków niniejszej polityki prywatności możesz przesłać skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który znajduje się pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 4. Operator może podejmować czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 5. Dane osobowe nie są przesyłane poza teren Unii Europejskiej.

§ 4 Techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną na stronie poprzez narzędzie Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Usługa ta bazuje na plikach cookies, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Operator nie przekazuje danych osobowych, lecz jedynie anonimowe informacje. Można przeglądać i edytować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

 1. Serwis korzysta z piksela firmy Meta. Dzięki temu serwis Facebook (Meta Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Operator nie przekazuje żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Piksel także wykorzystuje pliki cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.

§ 5 Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies. Są to dane informatyczne przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Zawierają one nazwę Serwisu, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. Pliki cookies są wykorzystywane, aby realizować przedstawione wcześniej techniki marketingowe.

 2. Jedynie Operator zamieszcza na urządzeniu końcowym użytkowników Serwisu pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp.

 3. Serwis stosuje pliki cookies stałe oraz sesyjne. Pliki cookies stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas zgodnie z parametrami plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej.

 4. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Można dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w dokumentacji przeglądarki internetowej.

 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym mogą być wykorzystywane przez wyżej wymienione podmioty, czyli Google (Google Inc. z siedzibą w USA) i Facebook (Meta Inc. z siedzibą w USA).